Forfatterarkiv: admin

Grønt Fostervand

FØDSEL MED KOMPLIKATIONER

GRØNT FOSTERVAND
Fostervandet er normalt helt klart som postevand, måske med nogle fedtpartikler i fra barnets fosterfedt. Men hos 10-15 % af alle fødende bliver fostervandet grønt af barnets afføring. Barnets første afføring kaldes meconium og kan ikke sammenlignes med den senere afføring efter fødslen. Mens barnet ligger inde i maven, er afføringen steril og består bl.a. af hår- og cellerester samt farvestoffer fra barnets galdevæske. Det er især galdefarvestofferne, der giver den karakteristiske, grønne farve.

Det er forskelligt, hvor grønt fostervandet er. Det afhænger dels af, hvor meget afføring der er kommet, dels af, hvor meget fostervand det blandes op i. Er fostervandet kun lettere lysegrønt, er situationen ikke så alvorlig, som i de mere sjældne tilfælde, hvor det er tykt og mørkegrønt; “ærtesuppeagtigt”, som det også kaldes. Mens barnet ligger inde i maven, vil det drikke af fostervandet, også selv om det er grønt.

Ekstra “fostervand” hældes ind
Hvis fødslen ikke er langt fremskreden, når det opdages, at fostervandet er grønt, vil man supplere det grønne fostervand i livmoderen med sterilt saltvand. Det kaldes amnion-infusion. Amnion betyder fosterhinde. Behandlingen er meget enkel: Jordemoderen lægger et tyndt rør af plastik, et kateter, op gennem skeden. Hun lader det glide op langs barnets hoved, op i livmoderens hulhed. Herefter løber ca. 0,5 liter lunt, sterilt saltvand fra en pose stille og roligt ind i livmoderen. En del af vandet vil løbe ud igen, men det reste-rende fostervand vil nu være fortyndet meget. Ofte viser overvågningen, at barnet får det bedre.

Hvis hjertelyden dykker
Hvis barnets hjerte begynder at slå langsommere, vil jordemoder og læge tage stilling til, om fødslen skal have lov at fortsætte, eller om der skal gribes til sugekop eller kejsersnit. Det afhænger af, hvor langt kvinden er i fødslen, hvor grønt vandet er, og hvordan barnet reagerer. Hvis man fx kan se mørkegrønt fostervand, hvor kvindens livmodermund er 3 cm åben, og barnets hjertefrekvens begynder at dykke kraftigt, kan man vælge at lave et kejsersnit allerede nu, uanset at kvinden måske kun har haft veer i kort tid. Hvis kvinden derimod er ved at presse, og fødslen er nært forestående, vil samme situation med grønt fostervand og dyk i hjertefrekvensen blive tolket anderledes.

Efter fødslen vil jordemoderen eller en børnelæge i hvert tilfælde vurdere, om det er nødvendigt at suge barnet i næse og svælg. Det vigtigste er at undgå, at barnet får det grønne fostervand ned i lungerne. Hvis det i et sjældent tilfælde alligevel sker, kan det få en alvorlig lungebetændelse. Da vil barnet blive indlagt på en afdeling for nyfødte og blive behandlet. Det kan være en alvorlig situation for barnet, men de fleste kommer sig i løbet af et par dage.

Et stresset barn
Grønt fostervand anses som et signal fra barnet om, at det nu oplever fødslen som anstrengende, og at dets iltforsyning har været eller er svækket. Grønt fostervand betyder ikke, at barnet er eller bliver skadet, men det er tegn på, at man nu skal holde ekstra øje med det. Som det første vil man sætte en CTG på morens mave for at holde øje med barnets hjertefrekvens, dvs. dets reaktion på veerne. I de fleste tilfælde får barnet en caputelektrode direkte på sit hoved, så man kan overvåge dets hjertelyd direkte.

Hos Jordemoder og Læge

Det første graviditetsbesøg hos din læge ligger oftest inden for de første par uger efter, at graviditeten er konstateret. Måske var det hos lægen, at graviditeten blev påvist. I så fald vil din læge aftale en ny tid med dig i løbet af et par uger, og det bliver så det første egentlige graviditetsbesøg.

Dit helbred undersøges og gennemgåes
Ved det første graviditetsbesøg spørger lægen til, hvordan graviditeten er forløbet, og taler med dig om tidligere og evt. nuværende sygdomme. Hvis du fejler noget specielt, feks sukkersyge, gennemgår lægen, hvilken indvirkning det kan have på graviditeten, og tilbyder muligvis ekstra undersøgelser. Lægen gennemgår overordnet, hvilke tilbud og muligheder du har med hensyn til valg af fødested, undersøgelser og konsultationer fremover.

Andre forhold
Dit forhold til faren, sociale forhold og arbejdsmiljø tages også op. På baggrund af alle oplysningerne bliver den svangerskabs og vandrejournal udfyldt, som er det papirmæssige grundlag, I taler ud fra, når lægen og jordemoderen skal se dig i resten af graviditeten.

Undersøgelse
Lægen vil måske undersøge dig både indvendigt og udvendigt. Det kan være svært at mærke noget udvendigt så tidligt i graviditeten, men ved en indvendig undersøgelse kan lægen mærke, om livmoderen er forstørret og føles “gravid”. Herefter giver lægen dig en kopi af vandrejournalen, beholder selv en kopi og sender resten af sted til det aftalte fødested.

Hos jordemoderen første gang
Når dit fødested har modtaget papirerne fra din læge, vil du i løbet af et par uger modtage et brev om, hvornår du skal til første undersøgelse hos jordemoderen. Kun hvis der er specielt brug for det, vil du blive undersøgt af en læge på fødestedet. Det kan feks. være, hvis du har en sygdom, der ikke har noget med din gravidtet at gøre. Med udgangspunkt i de papirer, din læge har sendt ind, udfylder jordemoderen en journal, der forbliver på fødestedet, og som kommer til at følge dig i resten af graviditeten.

Læs din e-journal
Hvis din journal er oprettet elektronisk, også kaldet e-journal, kan du læse den på sundhed.dk. Log på med din digitale signatur eller din NEM ID.

Et blik på helheden
Jordemoderen spørger måske grundigere ind til nogle af oplysningerne for at danne sig et indtryk af, hvad du har brug for fremover, og hvordan hun bedst kan støtte dig. Hvis du feks ryger, vil du få tilbudt hjælp til at sætte forbruget ned eller helt stoppe. Måske har du det bare strålende og har en million spørgsmål om alt det nye, der sker med dig. Eller måske går du med tanker om, at det er svært at få endnu en graviditet til at hænge samme med et familieliv og et fuldtidsjob. Du kan tale med din jordemoder om alt det, der rører sig i dig. Betragt mødet med hende som et frirum, hvor alle tanker og spørgsmål er tilladt.

Udvendig undersøgelse
Ofte ligger det første besøg hos jordemoderen i 13.-15 uge. På det tidspunkt vil livmoderen kunne fornemmes over dit kønsben ved en udvendig undersøgelse. Måske tilbyder jordermoderen også at forsøge at finde barnets hjertelyd med en såkaldt doptone, som er et apparat, der med ultralyd kan fange impulser fra barnets hjerte og omsætte det til lyd. Senere i graviditeten lytter jordemoderen til barnets hjertelyd med et træstetoskop.

Hvis man ikke kan finde hjertelyden
Selv om toppen af livmoderen kan fornemmes omkring 12. uge, kan barnet stadig ligge gemt bag kønsbenet. I så fald kan det være svært at fange hjertelyden, og det er helt normalt. Mange gravide har netop været eller skal til nakkefoldsscanning, hvor hjertet ses. Overvej derfor, om du overhovedet har lyst til, at jordemoderen skal forsøge at finde hjertelyden, eller om du vil vente til næste besøg.

De følgende undersøgelser
Efter det første graviditetsbesøg hos lægen tilbydes du i løbet af graviditeten yderligere 2 undersøgelser der, og i alt 4-7 undersøgelser hos jordemoderen. Jordemoderen og lægen er således de gennemgående personer, der følger dig i resten af din graviditet. Det vil langt de fleste steder være den samme jordemoder, du møder hver gang. Det overordnede formål med undersøgelserne er at følge, hvordan du trives fysisk og psykisk. Men også at se, hvordan barnet vokser og trives. Ved at komme jævnligt til undersøgelse er der stor mulighed for, at lægen eller jordemoderen opfanger signaler, feks et højt blodtryk, i god tid, og dermed kan hjælpe dig med at forebygge, at tilstanden udvikler sig.

Besøgene bliver oftere
Jo længere hen i graviditeten du kommer, jo oftere tilbydes du undersøgelse. Før 32. uge vil det være ca, hver fjerde uge og efter 32. uge ca. hver anden uge. Det er dog lidt forskelligt fra fødested til fødested. Der tages også hensyn til, om du skal føde første gang, eller om du har født før. Måske har du det svært med at være gravid og vil gerne tale om det med din jordemoder. Måske har faren det svært med sin nye rolle. I vil altid kunne bede om en ekstra jordemoder-undersøgelse, hvis I har brug for det.

Konsultation hos jordemoderen
På en del fødesteder ligger selve jordemoderkonsultationen på sygehuset. Andre fødesteder tilbyder ud over dette også jordemoderkonsultation forskellige steder i oplandet. Man kan vælge at gå til jordemoder, hvor man vil.

Skift af læge eller jordemoder
En af forudsætningerne for en god graviditet og fødsel er, at du føler, at tillidsforholdet til de fagpersoner, du møder, er der fra begyndelsen. Hvis du ikke føler dig tryg, kan det være svært at fortælle om tanker og følelser, og du kan komme i tvivl om, hvorvidt du stoler på det, jordemoderen eller lægen siger. Hvis du føler dig utryg, så overvej med dig selv, hvad det hænger sammen med. Er det fx en tidligere oplevelse? måske på et andet sygehus, du bærer med dig? Måske kan en samtale med jordemoderen eller lægen genskabe tilliden. Hvis du stadig ikke føler tillid til din jordemoder, vil du altid kunne ringe til førstestedets sekretær og bede om at komme til en anden jordemoder næste gang. Du behøver ikke at sige det til jordemoderen selv. Hvis du vil skifte til en anden læge, kan du læse om det på www.borger.dk

Individuel eller gruppekonsultation
Den første undersøgelse hos jordemoderen varer som regel 30-40 minutter, og kvinden kan komme alene eller med sin mand. Herefter kan man de fleste steder vælge mellem at gå til jordemoder individuelt eller i gruppekonsultation. I skal vælge det I synes bedst om. Hvis man vælger de individuelle undersøgelser, fortsætter kvinden med at komme alene eller sammen med sin mand. Hver undersøgelse varer ca 20 minutter. Derudover kan I blive tilbudt at gå til fødsels- og forældreforberedelse sammen med kvinder eller andre par. Hvis I vælger gruppekonsultationen, følges I gennem resten af graviditeten med fem til syv andre kvinder eller par. Det er de samme par eller kvinder hver gang.

Gruppekonsultation
En gruppekonsultation varer ca. to timer pr. gang, fordi der er indbygget fødsels- og forældreforberedelse heri. Ofte opbygger du og de andre kvinder eller par en fortrolighed med hinanden og kommer til at kende hinandens tanker og forventninger. Nogle uger efter fødslen er der som regel planlagt et “babytræf”, hvor I mødes igen. Her snakkes der fødsler og børn og… ofte er snakken ikke til at stoppe igen! I har fulgt hinanden gennem en lang udvikling og får ofte en speciel fællesskabsfølelse.

Åben konsultation
Enkelte steder kan du en gang om ugen møde op til en form for åbent hus på dit fødested. Her kan du komme uden foregående aftale og tale med en jordemoder. Det kan være små eller store ting, du går og bekymrer dig om, eller måske synes du bare, at der er for lang tid til næste jordemoderbesøg og har brug for, at jordemoderen fx vurderer, hvordan barnet ligger.

Fødsels- eller forældreforberedelse
Hvis I vælger den individuelle jordemoderkonsultation, kan I blive tilbudt at gå til fødsels- og forældreforberedelse også. Det er meget forskelligt fra fødested til fødested, om de overhovedet har, og, hvis de har, hvordan fødsels- og forældreforberedelsen er tilrettelagt, og hvornår i graviditeten den tilbydes. Som regel er det en jordemoder, der underviser, men der kan også være fx en sundhedsplejerske med. Hvis der ikke er fødselsforberedelse på dit fødested, vil det ofte være muligt at finde et hold på fx aftenskole. Dette skal du dog selv betale for. Spørg din jordemoder til råds omkring dine muligheder.

Det taler i om
Emnerne, der tages op, kan være meget forskellige og vil i høj grad tage udgangspunkt i jeres behov og ønsker. Spørgsmål fra jer vil altid være meget velkomne. Blandt de mange emner kan bl.a. nævnes: Hvordan forestiller I jer, livet bliver med et lille barn? Hvilke tanker gør I jer om amning, og hvilke familie traditioner bærer i med? I kan også tale om, hvordan det er at være gravid, og få gode råd af jordemoderen og af hinanden om fx plukkeveer eller smerter i ryg eller bækken. Derudover vil selve fødslen ofte blive gennemgået: Hvornår skal man komme ind på sygehuset? Hvordan kan manden bedst hjælpe, og hvilken smertelindring kan man få? Og meget mere.

Sådan beregnes terminen
Det er altid spændende at beregne terminen, dvs. datoen for, hvornår fødslen kan forventes, og forestille sig årstiden osv. En fødsel anses for normal, når kvinden føder 3 uger før eller 2 uger efter terminen. Så for jeres egen skyld, for ikke at blive for utålmodige, så se på det som en periode, hvor fødslen kan finde sted. Når det er sagt, er der alligevel lidt magi omkring det at få en dato!

Dato for sidste menstruation
Som udgangspunkt for beregningen bruger man datoen for sidste menstruations første dag. en dato, de fleste kvinder husker. Ægløsningen finder sædvanligvis sted midt mellem to menstruationer, men kan finde sted både tidligere og senere i cyklus og kan som regel ikke mærkes.

Naegels regel
Der findes en gammel regel, Naegels regel, som man fortsat anvender til beregningen. Reglen forudsætter en regelmæssig menstruationscyklus på 28 dage – regnet som tiden, der går mellem startdatoen på to blødningsperioder. Reglen siger at hvis man lægger 9 måneder og 7 dage til første dag i sidste menstruation, har man terminsdagen: Hvis fx sidste menstruations første dag er 8 oktober, så læg 7 dage og 9 måneder til. Dvs at terminen er 15 Juli året efter.

En graviditet varer 40 uger, eller 280 dage. Hvis kvindens cyklus er kortere end 28 dage, trækker man det antal dage fra terminen, som den er kortere. Og tilsvarende, hvis kvindens cyklus er længere end 28 dage, lægger man det antal dage til terminen. Dette skyldes, at ægløsningen sker henholdsvis tidligere og senere i cyklussen. Udregningen forudsætter, at kvinden ved, præcis hvor lang hendes menstruationscyklus er, og husker datoen på sidste menstruations første dag.

Når termins beregningen er svær
Flere forhold kan gøre det svært at udregne terminen: Kvinden kan have uregelmæssige menstruationer, eller hun har måske brugt p-piller indtil kort tid før graviditeten. Efter at have brugt p-piller kan det tage tid for kroppen at finde sin egen cyklus igen, og menstruationerne kan være uregelmæssige. Eller kvinden har haft en mindre blødning efter sidste menstruation, som har “snydt” hende til at tro, at hun ikke var gravid.

Usikker termin
Hvis terminen er meget usikker, vurdere man både ved den indvendige og den udvendige undersøgelse, hvor stor livmoderen er. Kvinden spørges om, hvornår hun følte sig gravid, og hvornår graviditetstesten var positiv. Derudover kan hun tilbydes en ultralydsscanning, hvor barnet måles, så man kan regne ud, hvor “gammelt” barnet er. Ultralydsscanningen kan laves hos en gynækolog eller på sygehuset, senest ved nakkefoldsscanningen.

Det er spændende at vide, hvornår barnet forventes at melde sin ankomst. Men det er også vigtigt for jordemoderen med en nøjagtig termin, fordi den gør det muligt at vurdere, om barnet vokser, som det skal. I de situationer, hvor fødslen går i gang før tiden, er det vigtigt at kende graviditetens varighed, da det har betydning for behandlingen af barnet. Omvendt er der en del kvinder, der går over tiden. Også her er det vigtigt at vide, hvor mange dage eller uger det drejer sig om.

Ret til undersøgelse
Kvinden har ret til 5 undersøgelser hos sin egen læge, heraf 3 i graviditeten og 2 efter fødslen. Kvinden har derudover ret til et antal undersøgelser hos en jordemoder. Undersøgelserne er gratis (jf. lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp paragraf 1)

Fødselsforberdelse

I Danmark undervises der i fødselsforberedelse på private og kommunale kurser. De vordende mødre går på disse kurser de sidste 3-4 måneder før fødslen. Der undervises i optræning af de muskler der især belastes under svangerskab og fødsel, i afspænding, i vejrtrækningsteknik og endelig i svangerskabets og fødslens forløb.

Kurserne ledes som regel af en afspændingspædagog eller en fysioterapeut. I tilslutning til kurset afholdes ofte en forældreaften hvor feks en jordemoder eller læge fortæller eller viser film om, hvordan en fødsel foregår. Der kan også være en socialrådgiver til stede, som kan give oplysninger om hvilke muligheder der findes for personlig, social og økonomisk bistand.

Det er en god ide at deltage i disse kurser. Jordemoderen ved hvor og hvornår de afholdes. I nogle få tilfælde, feks hvis der er risiko for en abort, kan lægen fraråde det. Han skal altså spørges inden.
Optræningen af især ryg og bugmuskulaturen bevirker at moderen befinder sig bedre.

Hun kan bedre klare det besvær, den stadig voksende mave medfører. Rygmuskulaturen belastes af den større vægt foran. Denne belastning kan give unødvendige spændinger, men modarbejdes gennem øvelserne. Man skal selvfølgelig også træne hjemme og gøre de øvelser man har fået besked om.

Det er især vigtigt at træne bækkenmuskulaturen, så den ikke bliver slap. Man øver sig ved at knibe sædet sammen, ligesom når man skal holde sig. Knibeøvelserne udføres ved, at man så kraftigt som muligt trækker bækkenbundsmusklerne sammen, de muskler der bruges, når man skal holde på vandet eller afføringen.

Indtil bevægelsen er indarbejdet, kan man hjemmeøve sig ved at føre to fingre ind i skeden og knibe sammen om dem. Knibeøvelserne skal gøres mange gange om dagen. Der er intet bedre middel til at forebygge livmoderfremfald. Efter fødslen kan moderen få lidt besvær med at holde på vandet, især når hun hoster eller nyser eller på anden måde anstrenger sig. Bækkenbundsmusklerne, der som nævnt også omfatter urinrørets lukkemuskel, bliver nemlig ret udspilet under fødslen.

Knibeøvelserne, som man har øvet under svangerskabet, tjener ligeledes til at modvirke, at disse gener opstår. De indgår derfor også i de barselsøvelser, moderen bør begynde med så snart hun er kommet sig efter fødslen.
Afspænding er endnu vigtigere end optræningen, selvom den ikke erstatter den på nogen måde. De sammentrækninger af livmoderen, der kaldes veer og som langsomt driver barnet ud af livmoderen, medfører smerter. Disse bliver lettere at udholde, hvis man har lært at slappe af imellem sammentrækningerne. Angsten for smerte, får mange til at spænde, men man har brug for hvile mellem sammentrækningerne. Når man spænder bliver smerterne tilmed større.

Er man træt, er man ligeledes mere modtagelig overfor smerter. Under fødslen skal moderen trække vejret bla med mellemgulvet. Hun undervises derfor i det såkaldte lav-costale åndedræt samt andre former for åndedræt.
Endelig har man det også hyggeligt på kurserne. Man træffer andre vordende mødre, kan udveksle erfaringer med dem, få tips både om smart tøj til en selv og om hvad der skal bruges til barnet, bytte strikkemønstre (hvis man gør dette) Men man må ikke tro, at fødslen bliver helt smertefri, fordi man har gået til fødselsforberedelse.

Rygning under graviditeten

6 ud af 20 gravide er rygere. Stortset alle ved og er klar over at rygning er super skadeligt og farligt for deres barn og foster. Kulilte og nikotin fra dine cigaretter kan spores og findes i både moderens og barnets blodbaner.

Stop rygningen, for rygning er meget og yderst skadeligt for dit barn. Når du ryger nedsættes dit blods indhold af ilt kraftigt og hurtigt. Det har stor betydning for den mængde ilt dit barn får og skal have for at udvikle sig til at blive sundt og raskt.

Mødre der er rygere, føder næsten altid for tidligt i graviditetsforløbet. Børnene har også tit en mindre fødselsvægt, i gennemsnit 200 gram mindre end ikke rygerne. Måske tænker du nu, “jamen så bliver det jo lettere at føde”, men du skal vide at din barn har færrere ressourcer og derfor klarer fødslen dårligere end kvinder, der er ikke rygere.

Børnenes kropsdele og organer hos rygende mødre, er mindre end børn af ikke rygende mødre. Når et barn fødes af en mor der er ryger, så får det desværre nikotinabstinenser efter fødslen.
Det er ikke kun i graviditeten du ikke skal ryge, også efter fødslen skal barnet beskyttes mod tobaksrøg, og du bør derfor søge professionel hjælp, hvis du har svært ved at kvitte smøgerne.

Involver også far, få ham til at hjælpe med at stoppe rygningen ved at motivere dig. Børn af rygende forældre, har nemlig en markant størrere chance for at få allergi, mellemørebetændelse, bronkitis, og lungebetændelse. Der er desværre også mistanke om en sammenhæng mellem tobaksrygning og den uhyggelige vuggedød.

Der findes masser af tilbud til dig, omkring hjælp til at ligge smøgerne på hylden for good.

Min farfar levede til han blev 91, og han røg 40 cigaretter hver dag, dermed passer det næppe at det er så skadeligt for kroppen!” Disse udtalelser, hører man ret tit, når man snakker med rygere.

Og det er sikkert også rigtigt nok. Der findes altid solstråle historier, omkring folk der levede usundt, som blev rigtig gamle. Men hvem siger ikke at hvis de havde levet sundt, så var blevet 20 år ældre end det de blev? Det kan ingen nemlig svare på. kigger vi på et bredere perspektiv og ser på rygning rent statistisk, så er og blir det farligt at ryge smøger. Der er slet ikke nogen tvivl omkring dette.

Efter fødslen er babyerne er rygerne oftest syge og dårlige. Babyerne fødes med nedsat lungefunktion, som de vil have resten af deres liv.

Men når det så er fortalt, så er det en hel anden sag at droppe smøgerne. Der findes dog et stort udvalg af rygestopkurser samt hjælpemidler, så muligheden ligger altså lige for. Det hårdeste er næsten altid at finde motivationen.

Netop når du bliver gravid – eller ønsket herom – er for flere en rigtig god motivator til at holde op med at ryge cigaretter. Flere stopper uden besvær, fra den dag graviditetstesten viser sig positiv. Andre kæmper en brav kamp og har konstant en indre dialog kørende for at kunne finde motivationen til at få forbruget ned eller stoppe helt.

Påvirkning af barnet under rygning

Når du ryger smøger, suger du flere hundrede farlige mekanismer ind i kroppen. Et af dem er nikotinen, Dette får dine blodårer til at snøre sig sammen. Udover dette, så danner du også kulilte som sætter sig på de iltbærende blodlegemer (også kaldet de røde blodlegemer) Dette betyder i grove træk, at dit barn ikke modtager ilt og næring nok i den periode man ryger. Barnets puls begynder også at stige og den forbliver forhøjet 20-50 min efter, at man er stoppet med at ryge.

Moderkagen virker i de fleste tilfælde dårligere hos rygerne end hos dem der ikke ryger. Babyer der er født af mødre, der ryger ca 10-20 smøger hver dag, vejer ca 190-260 gram mindre, end hvis du sammenligner med børn af ikke-rygere. Det er stort set det hele på barnet som er mindre, dette gælder også hoved, længden samt de indre organer. Rygerne har markant større risiko for at abortere, ligesom det er langt sværere at blive gravid hvis man ryger smøger.

Efter fødslen er børn af rygere oftere syge. Børnene fødes med en nedsat lungefunktion, som holder sig resten af livet. Derudover har børn af rygere større risiko for at udvikle hoste og astma, ligesom der er undersøgelser, der viser, at disse børn oftere er indlagt på hospitalet end børn af ikke rygende forældre.

Ligeledes har børn af rygere en større risiko for bl.a. vuggedød, kolik, astmatisk bronkitis og mellemørebetændelse.

Når barnet er født, er det vigtigt, at man ikke ryger inden døre, da røgen forsat kan skade barnet.

Amning og rygning

Når du ryger eller udsættes for passiv rygning, mens du ammer, overføres nikotin via modermælken til barnet. Så også efter fødslen har rygning indvirkning på barnet og barnet har større risiko for fx at få luftvejsinfektioner og større risiko for vuggedød.

Nikotin gør, at du danner mindre mælk og generelt gælder det, at kvinder som ryger ammer i kortere tid. Hvis du vælger at fortsætte med at ryge, mens du ammer, så ryg så vidt muligt lige efter, du har ammet, da nikotinniveauet i så fald når at falde, inden du skal amme næste gang.

Uanset det ikke er sundt for barnet at få nikotin, så er fordelene ved at barnet får modermælken større, så sundhedsstyrelsen anbefaler, at du fortsætter med at amme, selv om du ryger.

Svære fakta

Det er jo virkelig svære oplysninger sådan lige at læse. Men det er desværre de kolde facts, som du skal forsøge at forholde dig til. Det er ikke for at prædike (for det virker sjældent), men måske er det netop de her kolde facts, der kan gå hen og hermed give det sidste skub til et rygestop.

Gener ved rygestop

Når man stopper med at ryge smøger, får mange det vi kalder for abstinenssymptomer. Flere oplever rastløshed, svært ved at koncentrere sig, samt en ustyrlig rygetrang. Mange mener, de bliver utrolig irriteret på omgivelserne, og at de føler sig uligevægtige og frusteret.

Nogle tror fejlagtigt, at denne situation og tilstand er mere skadeligt for fosteret end selve smøgerne. Det er den absolut ikke! For barnet er det helt naturligt og ufarligt, at moderens eller faderens humør kører op og ned. De irriterende og frustrerende symptomer plejer at aftage efter 3 ugers tid.

Når man vælger at quitte cigaretterne, tager mange også på i vægt. Er man er nervøs for denne vægtstigning, kan man snakke med sin jordemoder eller læge. De kan oplyse og rådgive omkring kost og motion til netop gravide.

Hvad kan den gravide gøre

Det bedste du kan gøre er at droppe cigaretterne, ligeså så snart du opdager at du er gravid. For de fleste gravide er det en no brainer, både fordi lugte- og smagssansen ændrer sig, men også fordi lysten til en smøg simpelthen forsvinder. Mange udkæmper en lang og sej kamp og vinder den, stærkt motiveret af at vide, at det er det bedste for barnet ikke at ryge. Føler du dig frustreret og fortabt, samt har svært ved at finde motivationen, så snak med din læge eller jordemoderen, som du har fået tilknyttet på dit fødested. Hvis du modtager hjælp under forløbet, har du seks gange så stor chance for at kunne droppe rygningen fuldstændig.

De fleste fødesteder har veluddannet rygestopinstruktører, hvor man kan bede om hjælp. Det kunne feks. være en læge eller jordemoder, der har en speciel viden omkring, hvordan du allerbedst kan motiveres og hjælpes til et totalt rygestop. Ofte gælder tilbuddet både dig og din partner. Så har du en mand der er ryger, så få ham med på kurset. Passiv rygning mens du er gravid har stor betydning for jeres ufødte baby. Udover dette kan det være en kæmpe hjælp at droppe smøgerne i fællesskab. Rygestoppet er langt lettere at overholde, når det er et projekt man har sammen. Det kommer både jer og babyen tilgode, ved at leve at i et røgfrit miljø.

Man kan også prøve at tale med sit arbejde. Her kunne der evt også findes nogle rygestopkurser.

Nikotinpræparater

Når man er ryger, så bliver man afhængig af nikotin, dette gør det utrolig svært og hårdt at holde op. I mange butikker fåes de flere forskellige nikotinpræparater, såsom nikotinplastre og nikotintyggegummi. Disse produkter kan somregel hjælpe dig imod de allerværste abstinenser.

Udgangspunktet er selvfølgelig at du holder helt op med at ryge, og du benytter dig af de præparater, som nu engang hjælper dig bedst med at holde op med rygningen. Dette gør du fordi det er usundt for dig og din baby, og fordi nikotin påvirker babyen videre blodbanerne. Sundhedsstyrelsen siger, at brug af nikotinpræparater er “sundere” end at fortsætte med at ryge cigaretter, da du dermed undgår de mange yderst skadelige stoffer der findes i smøgerne.

Det skal dog netop understreges, at hvis du ønsker at bruge nikotinpræparater – om enten du er gravid eller ammende, så bør du kun gøre dette i ved aftale med din egen læge, da nikotinpræparater er et lægemiddel, og dosering og brug heraf bør og skal være præcist.

Rygsmerter ved tidlig graviditet

Tidlige graviditets rygsmerter er ikke unormale i den smukkeste periode af en kvindes liv. De fleste af de vordende mødre lider en vis grad af rygsmerter i den tidlige fase af graviditeten, og denne smerte aftager generelt først efter ca 20 uger i graviditeten. Rygsmerter eller kramper, afspejles ved udspænding af muskler eller brændende smerte i venstre eller højre side af ryggen og lænden. Dette er normalt et resultat af en øget belastning af de bærende ledbånd og diske på grund af en stigning i progesteron hormonet i den tidlige graviditetsfase. I nogle tilfælde kan urinvejsinfektion under graviditet også resultere i smerter i ryggen blandt gravide kvinder. Den ekstra vægt af en gravid kvinde krop og ændringen i hendes tyngdepunkt kan også resultere i rygsmerter.

Afhjælpning graviditets rygsmerter

En af de vigtigste sikreste metoder til behandling og afhjælpning af rygsmerter hos tidligt gravide, er motion. Dette er primært fordi visse former for medicin for ryg smerter er kontraindiceret under den tidlige graviditet. Gåture, bækken vuggende, bridging (foretaget liggende på gulvet, bøje knæene og løfte din bagdel i luften), mini-knaser (foretaget af liggende på gulvet), bøjning dine knæ og løfte dit hoved på udånding, er gode øvelser for fritagelse for ryg smerter i den tidlige graviditet. Gravide kvinder gør disse øvelser på egen hånd til at lindre rygsmerter.

Den rigtige kropsholdning og god krops mekanik kan også spille en vigtig rolle i at holde en fri for rygsmerter. Den mest aflastende stilling til forebyggelse af rygsmerter er at stå oprejst og lige med ryggen. Korrekte arbejdsstillinger er lige så væsentlige i den tidlige graviditetsfase som det andet. I slutningen af ​​graviditeten, kan livmoderen blive stor, og få en tendens til at trække sig. Du kan reducere denne smerte ved at ændre din siddestilling og undgå at være stående i lange perioder.

Tilstrækkelig hvile og søvn er også afgørende for at undgå eller minimere rygsmerter ved tidlig graviditet. Du skal huske at få hvilet ordentligt og undgå alt for anstrengende aktiviteter mens du er gravid. Du kan også lave normale yoga øvelser for at fjerne eller lindre rygsmerterne. Fortsætter dine smerter bør du opsøge din læge, han kan ordinere den rette medicin til lindring af rygsmerter og generelle smerter. I nogle tilfælde af smerter i ryggen, kan læger ordinere fysioterapi, massage eller Zoneterapi. Anvendelse af særlige madrasser er også effektive til lindring og aflastning af rygsmerterne.

Rygsmerter under graviditet er en af de mest almindelige graviditets symptomer.

Graviditetstest

Husk at du ved brug af en graviditetstest, kan indenfor et par minutter, finde ud af, om du er gravid og om graviditetstesten virker.

Hvordan virker graviditetstesten?
Man bør aller tidligst måle HCG i urinen den dag man forventer at ens menstruation ankommer. Anvendes graviditetstesten tidligere kan resultatet ende op med at blive alt for usikkert. Og ønsker man at blive gravid og få baby´er så er det ikke det man skal kaste sig ud i.

Humant Chorion Gonadotropin (HCG) er et graviditetshormon, gravide kvinder begynder at danne kort tid efter deres æg er blevet befrugtet med mandens sæd, når det sædbefrugtede æg er vokset fast i livmoderen. Koncentrationen af hormonet fordobles ca. hver 3. dag i de første 1-10 uger af graviditeten.

Mængden af hormonet i blodet og i urinen stiger specielt meget i den første del af graviditeten. Selvom det er individuelt, hvor hurtigt en gravid kvinde danner hormonet, kan mængden af hormonet i urinen bruges ved påvisning af graviditet.

Hvor tidligt kan jeg udføre graviditetstesten?
Man bør tidligst måle HCG i urinen den dag man forventer menstruation. Anvendes graviditetstesten tidligere er resultatet for usikkert. Samtidig skal det nævnes, at ca. halvdelen af alle befrugtede æg vil gå til grunde og udstødes af kroppen i løbet af de første 6 uger. De fleste æg går til grunde inden menstruationen udebliver, og en positiv graviditetstest er således ikke ensbetydende med en graviditet. Jo længere man venter med at udføre graviditetstesten, jo større er sikkerheden. Og du kan altid kontakte din graviditetslæge hvis du er i tvivl om din graviditet og din ægløsning.

Der findes mange forskellige typer graviditetstest i forskellige udformninger og pakninger på markedet og internettet. Nogle har været en del kendt for at vise forkerte oplysninger, dvs flere troede de var gravide hvor de ikke var, dette er selvfølgelig helt og aldeles uacceptabelt. Unge mødre går en svær tid igennem når de blir gravide og så få at vide de ikke er det alligevel kan få de fleste ned med nakken. Dog er langt de fleste graviditetstest gennemtestet og kvalitetsmærket så du ikke behøver at frygte noget. Prisniveauet spænder bredt, men alle graviditetstest er så følsomme, at de kan vise resultatet med en sikkerhed på 99,9 % allerede, når testen udføres dagen efter udebleven menstruation.

Hvornår på dagen, skal jeg tage graviditetstesten?
Alle graviditetstest er altid forsynet og udstyret med en udførlig brugsanvisning. De fleste graviditetstest kan anvendes døgnet rundt 24/7 men da morgenurinen er mest sur og koncentreret, vil graviditetstesten med fordel og helst kunne tages om morgenen. Dette fremgår også på langt de fleste graviditetstests.

Det vil fremgå af graviditetstest-vejledningen, om graviditetstesten også kan anvendes på andre tidspunkter af døgnet. Hvis du feks. lige har drukket meget væske, eller det er mindre end 4 timer siden sidste toiletbesøg, kan urinen være for tynd, og testresultatet kan blive falsk negativt, og det skal man helst undgå, det er aldrig sjovt når man ønsker at blive gravid.

Hvor hurtigt får jeg resultatet?
Udføres graviditetstesten helt korrekt kan resultatet læses på graviditetstesten indenfor 2-4 minutter. Denne tid kan varierer fra graviditetstest til graviditetstest (fra 1-5 minutter). Testen aldrig ligge for længe inden den skal aflæses, da farverne kan ændre sig og resultatet herved kan blive meget usikkert og komme med et falskt udslag. Normalt skal graviditetstesten være aflæst indenfor 5-10 minutter.

Gravid uge for uge

 

Gravid uge for uge

Kære kommende forældre, gravid uge for uge.info har lavet denne blog, så du kan følge din graviditet uge for uge

En ny tidsregning vil begynde. Dag ét starter når barnet, jeres helt eget specielle barn endelig lander på kvindens mave. Det bevæger sig, klynker lidt og ser. Ser på jer!

Fra det øjeblik opstår, skal i igennem adskillige måneder, hvor i vil høste mange nye erfaringer. Et nyt liv, barnet vil komme til, og som forældre vil i opleve, at jeres liv og hverdag forandres. Det betyder ikke at hele jeres gamle liv forsvinder. Der skal blot findes en ny balance og måske nogle nye prioriteringer.

Et barn har brug for tid og nærvær fra både manden og kvinden. For næsten alle, kvinder som mænd er det en overvældende og lykkelig begivenhed at blive forældre, måske endda efter års venten. Den fælles glæde og forventning har fyldt hos jer begge hele vejen. Andre har oplevet en ukendt sårbarhed dukke op, måske i blandet svære følelser: Var det nu også det jeg ville? Alt dette kender jeg fra mine 30 år som jordemoder og fra mine egne to graviditeter og fødsler. Første gang fødte jeg ét barn, og knap 4 år efter fødte jeg tvillinger. Derfra startede jeg gravid uge for uge.info som en hjælp til de kvinder, som hver dag står med store udfordringer under deres graviditet.

“kvinder kan”. Jeg har aldrig været i tvivl. Alligevel oplever jeg jævnligt at jeg må støtte kvinder i ikke kun at lytte til deres tanker og overbevisning, men også at turde mærke og lytte til deres krop. Og ikke mindst at stole på at det de mærker, ofte er mere sandt end det hovedet siger. Jeg glæder mig over at opleve væksten og forvandlingen hos både kvinden og manden. Og at se, hvordan sårbarhed og usikkerhed udvikler sig til ny indsigt, modenhed og ro.

Den kommende far føler sig ofte hensat til tilskuerrækken. Til en vis grad kan det ikke være anderledes, eftersom kvinden naturligt står for den fysiske del af graviditeten og til dels også barselstiden. Manden kan dog i enhver anden sammenhæng deltage på lige fod i forhold til barnet. Manden skal ikke kopiere kvinden, men supplere som den mand, han netop er. Han skal finde sin egen plads som far i dette livsforløb. Ligesom kvinden også skal finde sin plads som mor.

Undervejs er det væsentligt ikke at låse sig fast i én forestilling om det perfekte forløb, men at bevare åbenheden og ydmygheden over for den spontane fødsel der forløber af sig selv. En del forventer en risikofri fødsel og garanti for det perfekte barn. Dette kan ingen love. Det er farligt at leve, men det er jo også dejligt og fantastisk.

Efter fødslen har enhver kvinde krav på at kunne gå hjem med en følelse af inderlig tilfredshed og med oplevelsen af at have gjort det godt nok. Uanset om der blev brugt smertelindring eller ej. En god start giver ballast og tro på sig selv som mor. Undervejs skal følelsen af gensidig  respekt, lige-værd og tillid være det bærende grundlag mellem parret og de fagpersoner, de møder under graviditeten og fødslen. Det har afgørende betydning, at I føler, at man har lyttet til jer, at I møder tid, tålmodighed og troværdighed, og at i bliver behandlet individuelt som det par, lige netop er jer. Brug gravid uge for uge.info som en hjælp og guide.

Dette livsforløb, at blive gravid og følge graviditeten uge for uge, føde, og begynde livet som forældre, giver mange spørgsmål. Der vil være de enkle spørgsmål, hvor i hurtigt kan finde et svar. Men der vil også dukke spørgsmål op, der ikke kan svares nemt og entydigt på. Her må i selv finde svarene ved at kombinere fagkundskabens ord med jeres egne holdninger og erfaringer. Det er enkelt, bare ikke altid så let.

Gravidugeforuge.info ønsker ikke kun at informere på baggrund af den nyeste viden, men også at give anledning til eftertænksomhed og diskussion. At klæde jer på til at træffe de valg, der skal træffes undervejs. Lad undervisningen her, blive til UNDRE visning. Brug hjernesproget som redskab, men lad også hjertesproget tale. Lyt nøje til begge. Stå inde for det, og stol på dig selv. Blot det at kunne følge sin graviditet uge for uge og dag for dag, kan og vil give jer en enorm tryghed i jeres hverdag.

Gravid uge for uge.info ønsker jer en dejlig graviditet og et godt langt liv som forældre! Er der noget information her på siden, som du føler mangler, og som du ikke har fået svar på omkring din graviditet, så anbefaler vi denne hjemmeside http://www.pregnancy.com/

Gravid uge for uge, gravid dag for dag.

Gravid uge for uge, gravid dag for dag.

Graviditets – Symptomer

Følgende er almindelige tidlige tegn på graviditet. Men symptomer på graviditet er ikke de samme for hver kvinde. Faktisk kan dine egne symptomer rent faktisk være forskellige fra graviditet til graviditet.
Graviditets symptomer kan også variere i deres intensitet, hyppighed og varighed. Følgende tidlige tegn og symptomer på graviditet er kun vejledende, og bør altid rådføres med egen læge.

Husk også på, at mange af de første graviditets symptomer kan ligne rutine præmenstruelle symptomer.

Hvis du prøver at blive gravid, kan du blive frustreret, når du tror, ​​du måske oplever tidlige symptomer på graviditet, men hvor det egentlig kun er præmenstruelle symptomer.

Du vil opleve en bred vifte af fysiske og følelsesmæssige forandringer under graviditeten. Disse kan omfatte nogle af, eller alle de graviditets symptomer, der er anført nedenfor.

Selv om hver af disse betragtes som typiske tidlige symptomer på graviditet, kan de ske tidligere eller senere end den rækkefølge, de vises på nedenstående liste.

Husk, nogle af de tidligste tegn på graviditet kan være skjulte og ikke indlysende. Hvis der er nogen tvivl om at du er gravid, så kør hjem og ta en graviditetstest.

Her er hver enkelt symptom forklaret mere detaljeret. Find den, du oplever og læs mere om de mulige effekter. Dette kan hjælpe med at afgøre, om noget er en graviditets symptom, eller er simpelthen bare er en af ​​de rutinemæssige fysiske ømheder og smerter, vi alle kan have fra tid til anden i vores daglige liv.

Mistet menstruations periode

Måske er det mest oplagte tidlige symptom på graviditet, når du er gået glip af din menstruation. Dette mulige tegn på graviditet er ofte hvad der forårsager kvinder til at søge efter flere oplysninger om den anden graviditet symptomer.

Nogle kvinder vil kun opleve en meget lysere periode i forhold til deres sædvanlige. Du kan ikke opleve nogen af ​​graviditet tegn nedenfor indtil omkring den tid, du opdager du er gået glip din månedlige cyklus.

Følelsen af Graviditet

Dette tidlige graviditets symptom kan være grunden til at du tjekker denne liste lige nu. Mange kvinder tror, ​​de har en intuition omkring graviditets tegn. Deres intuition er ofte bevist korrekt.

Måske du bare føler dig anderledes, træt, tvær, utilpas, uklar. Du kan også have halsbrand, forstoppelse, eller finde dig selv på oftere besøg til toilettet. Måske føler du en belastende smerte eller stivhed i lænden, du har ømme bryster, eller de er overdrevent følsomme, eller du føler dig bare ikke som du plejer.

Brystømhed

Et af de meget synlige tegn på graviditet er ømme, hævede, bryster. Du kan bemærke dette graviditetstegn ved sengetid, når du forsøger at ligge komfortabelt og sove, når du udøver aktivitet eller går i brusebad, eller når du bare skal ha tøj på.

Når du bliver gravid, begynder din krop at forberede din bryster til at producere mælk og amning. Hormonerne starter stigende. Ud over bryst ømhed og hævelse, kan dine brystvorter føles ømme eller ekstra følsomme. Hos nogle kvinder bliver deres brystvorter mørkere i farven.

Dine bryster spiller en vigtig rolle i forbindelse med fødsler. De er naturligvis følsomme og bliver langt mere følsomme, når du er gravid. Dette er et af ​​de mest oplagte tidlige symptomer på graviditet.

Træthed

Et andet graviditets tegn for nogle kvinder, kan være træthed og udmattelse. Du kan begynde at gå i seng før, eller finder det meget sværere end normalt at komme ud af sengen om morgenen. Hvis du normalt arbejder, føler du ved middagstid at du måske har brug for at ligge ned. Motion virker alt for udmattende. En simpel aktivitet som at handle, kan give dig følelsen af udmattelse og svimmelhed. Dette graviditetssymptom er forårsaget af alle de fysiske og psykiske ændringer din krop går igennem når du bliver gravid, plus det stignede antal af hormoner.

Hvis du ved, du er gravid, så prøv at tage hyppige powernaps eller en lille lur på 15 minutter til en halv time når det er muligt. Forklar din familie, venner og kolleger, at du har brug for disse powernaps. Bed om deres hjælp til at du kan hvile dig uden at blive forstyrret.

Hyppig vandladning

Et tidligt symptom på graviditet, kan være du oplever hyppigere ture til toilettet. En årsag til dette graviditets symptom er, at hævelsen på livmoderen kan lægge pres på din blære.

Graviditet forårsager ekstra kropsvæsker som skal behandles af dine nyrer og blære. Det betyder flere ture til toilettet. Beklager at måtte sige dette, men dette symptom på graviditet kan være der under hele din graviditet i 9 måneder.

Kvalme

Dette graviditetstegn, kan virkelig tage dig på sengen når du mindst venter det. Kvalme, og opkastning kan der stå på menuen lige pludselig og det er aldrig rart, dog går det for de fleste over igen. Disse tidlige graviditets symptomer kan komme allerede 1 uge henne i graviditeten. Mange kvinder oplever kvalme om morgenen, når de har drukket kaffe på tom mave. Dette er kendt som morgenkvalme (se nedenfor). Andre kvinder får kvalme om eftermiddagen eller om aftenen. Andre føler kan føle sig utilpas hele dagen.

Dette graviditets symptom kan ofte blive hjulpet ved at spise mindre, hyppigere, og benytte sig af små snack størrelses måltider. Mange kvinder siger, saltede kiks og mælk ser ud til at være nyttigt og hjælper på kvalmen. Det har tendens til at flade ud, når du er i dit andet trimester og din krop tilpasser sig alle de mange forandringer, den går igennem.

Svimmelhed og besvimelse ved gravid

En af de mere overraskende graviditets tegn er svimmelhed og eller besvimelse. Du kan gå op ad trappen, rejser dig pludselig op efter at have siddet i et stykke tid, eller bare det at skulle stå i kø hos købmanden kan gøre dig til at føle svimmelhed og utilpashed. Du kan endda besvime, da livmoderen svulmer, det komprimerer arterierne i benene så det kan få dit blodtryk til at falde og gøre dig svimmel.

Et tidligt tegn på graviditet er, at du kan føle du er ved at besvime, når du har gået et stykke tid uden at spise. Dette skyldes lavt blodsukker, fordi det er dit barns primære kilde til mad. Du ønsker at spise hyppige, sunde snacks for at holde dit blodsukker oppe. Husk små ting du kan spise som madpakke som du kan tage med dig. Såsom æbler, bananer, druer, yoghurt bægre, gulerødder og selleri, ost og kiks, små kartoner mælk, juice kasser, Granola barer, kasser med rosiner, osv. Kun fantasien sætter grænser.

Humørsvingninger og irritation

Når man nu har alle ovenstående symptomer under sin graviditet, så er det desværre for (manden / kæresten / omgivelserne) en stor gene når humørsvingningerne og irritationen rammer, for det kan være ødelæggende for et parforhold, også selvom det er ubevidst.

Hormonerne kører rundt i kroppen på højtryk ved graviditet, og man skal prøve at tilpasse sit følsesregister hele tiden for små ændringer. Din verden har ændret sig med din graviditet, selvom den selvfølgelig var planlagt (i de flestes tilfælde) er det tonsvis af spørgsmål så som, hvad med boligen? er den stor nok? rækker pengene? har vi råd til at få et barn? hvorhenne skal vi bo? Er det godt for børn at vokse op hvor vi bor nu? Forsikringer? bilen? der er masser af spørgsmål der banker på døren når man venter sig.

Man kan jo ikke gardere sig 100% det kan vel ingen, men man kan snakke om tingene med sin partner uden at det skal ende i totalt uvenskab og skænderier, ingen af disse ting er sunde for moderen eller barnet og det er utroligt stressende, især når man også lider under af de andre symptomer fra graviditeten. Man kan helst forlange at din partner blot er overbærende og forstående selvom det kan være svært at få vredesudbrud smidt i hovedet hele tiden.

Det er normalt at vise blandede følelser og at hele følesesregisteret kan blive bragt til live på et kort øjeblik, disse ting hører desværre med til det at være gravid og få børn. Få evt din partner til at læse om graviditet så han måske bedre forstår hvad kvinder går igennem når de bliver gravide, dette kan være en stor hjælp til hans overbærenhed og forståelse samt hjælpsomhed.

Nedenstående liste med symptomer ved graviditet

• Mistede eller ændrede menstruationsperiode

• Bare en “følelse” du er gravid

• brystømhed

• Træthed

• hyppig vandladning

• Kvalme og opkastning

• Svimmelhed eller besvimelse

• Mad cravings

• Mad aversioner

• Følsomhed over for Aromaer

• graviditetskvalme

• Halsbrand og forstoppelse

• Humørsvingninger og irritation

• Højere end normal kropstemperatur

• Mindre rygsmerter

• Udledning

• Implantation blødning

• oppustethed og vægtøgning

• Positiv graviditetstest resultater

Graviditetstesten er positiv

Forestil dig hvor mange kvinder eller par der gennem tiden har stået med bankende hjerter i de minutter, det tager  at foretage en graviditetstest. Måske har prøven været negativ flere gange, men denne gang er den positiv.

De fleste graviditetsprøver er så følsomme, at de kan spore graviditetshormonet HCG i kvindens urin, allerede den dag menstruationen skulle være kommet. Det er også muligt, at du allerede har en intuitiv og udefinerbar fornemmelse af, inden graviditetstesten bekræfter det, at denne gang lykkes det.

Kroppen reagere hurtigt

Der begynder at ske forandringer med kroppen, næsten i samme øjeblik barnet er undfanget, såsom ømme bryster, kvalme og træthed. Reaktionerne skyldes hormonforandringer, som altid vil finde sted ved en graviditet. Hele din krop skal omstille sig og vænne sig til den nye tilstand, at skulle bære og ernære et barn. Efter 3-4 måneder falder det hele til ro hos langt de fleste, og og der kommer en mere stabil og forudsigelig periode.

Hvis generne udebliver

Det kan være du hører til den gruppe kvinder, der bare har det strålende hele vejen igennem og umiddelbart glædes over ikke at have graviditetsgener. Omvendt kan du måske blive bekymret over de manglende reaktioner: “Nu er jeg vel gravid?”

Graviditetstesten er sikker

En graviditetstest eller prøve, er meget sikker, hvis du anvender morgenurin og først tager prøven den dag, hvor menstruationen skulle komme. Hvis testen er negativ, selv om menstruationen udebliver, så prøv igen efter et par dage. Hos nogle kvinder sætter det befrugtede æg sig fast lidt senere end hos andre. Alle grader af fysiske reaktioner eller ingen reaktioner er normale, og det er umuligt på forhånd at sige, hvordan du vil reagere.

De fysiske tegn på graviditet

Allerede få dage efter undfangelsen kan de første tegn indfinde sig. Har kvinden i forvejen en fornemmelse af, at hun er gravid, vil kroppens signaler understøtte denne fornemmelse. De fleste almindelige gener i forbindelse med graviditeten kan afhjælpes.

Udeblev menstruationen

Det første umiddelbare tegn på graviditet er, at menstruationen udebliver. Fra det øjeblik ægget har sat sig fast i livmoderen, begynder det at producere hormonerne HCG, østrogen og progesteron. Hormonerne støtter æggets udvikling og forhindrer menstruationen i at komme og hjælper dermed kroppen med at opretholde graviditeten. At menstruationen udebliver en enkelt gang, er dog ikke et helt sikkert tegn på graviditet. Menstruationen kan også udeblive på grund af stress, eller blot fordi man inderligt håber på at være blevet gravid. Eller man kan springe en menstruation over af samme årsag. Hvis det sker, er det en god ide at blive undersøgt hos sin læge i stedet for at gå og vente og være i tvivl.

I sjældne tilfælde vil der, på trods af graviditeten, komme en mindre blødning på det tidspunkt, hvor man skulle have haft menstruation. men kan skabe usikkerhed om det nøjagtige fødselstidspunkt.

Ømme bryster

Spænding eller ømhed i brysterne opleves af de fleste kvinder. Mange har oplevet ømhed i brysterne op til menstruation, men den bliver mere tydelig når man er gravid, og vil ofte fortsætte i mange uger. Ømheden kan følges af en udtalt overfølsomhed i brystvorterne.

Morgenkvalme

Kvalmen kan være konstant eller komme pludseligt. Den kan variere fra let morgenkvalme hele dagen fulgt af opkastninger. Mange kaster op om morgenen, men opkastning kan også forekomme hen over dagen og mere sjældent om natten.

Lugte og smagssansen

Lugte og smagssansen kan ændre sig og blive skarpere. En del reagere stærkt, måske med pludselig kvalme, på røg, på parfume, eller kraftig madlugt. Eller de kan pludselig ikke lide bestemte madvarer.

Træthed

De fleste gravide oplever en udtalt træthed. At gå direkte hjem på sofaen efter arbejde er ikke udsædvanligt. Der er ikke noget at gøre, sov når der er mulighed for det. Det bliver som regel bedre efter de første måneder.

Toiletbesøg

Hyppig trang til at tisse kan også optræde meget tidligt i graviditeten. Livmoderen begynder allerede at fylde nu, og blodårerne i området omkring blæren udvider sig. Det er vigtigt at være opmærksom på, om den hyppige vandladningstrang skyldes en blærebetændelse.

Den psykiske reaktion

Den umiddelbare reaktion på en positiv graviditetstest er lige så forskellig, som kvinder er forskellige. Glæden over måske endelig at være gravid er stor og inderlig, samtidig med at det føles uvirkeligt. Andre bliver nærmest forskrækket og ved ikke, om de skal grine eller græde. Det kan være svært at finde ord for følelserne, der kører rundt. Fælles er følelsen af, at det er et overvældende og stort, nyt land man bevæger sig ind i.

Større sårbarhed

I dagene efter dukker mange nye overvejelser op. Følelserne kan tage store op og nedture. På trods af at graviditeten har været ønsket, kan tvivlen nu, meget overraskende dukke op, og følelsen af sårbarhed er stor. Det ene øjeblik er du lykkelig, det næste står gråden i halsen. Igen er det hormonerne, der arbejder, sammen med den begyndende fornemmelse af de fysiske forandringer og overvejelserne om, det nye liv som mor og forældre.

Mærker sine begrænsninger

Det kan være svært at affinde sig med, at kvalmen og trætheden tager meget energi. Måske er der kun lige overskud til at gå på arbejde. Alt andet kan virke helt uoverskueligt lige nu. Det er dog ikke alle, der har det som her beskrevet. Måske er man bare glad og har ingen store, fysiske reaktioner. Alle grader af reaktion er i orden, og det normale har meget vide grænser, også her.

Mandens reaktion

Mandens reaktion over at skulle være far kan være meget lig kvindens, dog med den forskel at han selvsagt må opleve selve graviditeten på anden hånd. Han kommer ofte i skudlinjen, når hendes humør pludselig svinger op og ned. Og han skal samtidig håndtere sine egne følelser af uvirkelighed kombineret med med glæden og stoltheden over at skulle være far. Det kan være svært. Mere forbudte følelser såsom at føle sig misundelig på kvinden kan også dukke op. Samtidig opleves kvinden måske mere indadvendt end sædvanlig og dermed svær at nå. Det er heller ikke unormalt pludselig at blive lidt betænkelig. “hvad mon det kommer til at betyde for mit liv?” Andre igen glæder sig bare og synes, at ligegyldigt hvordan kvinden ser ud eller reagere, er både hun og tanken om barnet dejligt!

Det fælles

Fælles for kvinden og manden er at se sig selv, partneren og parforholdet i et nyt lys. Tanker om hinanden som forældre i stedet for kun som kærester er ikke længere kun fantasi, men bliver lige med et meget virkelige. Lad tankerne blive til ord. Sig dem højt, lyt til hinandens forestillinger, del jeres glæde, uro eller angst. Lev med hinandens fantasier, vær opmærksom på hinandens behov. Generelt gælder, at alle tanker er O.K. ingen er forkerte. Hvis det er svært umiddelbart at tale med partneren så tal med veninden, vennen eller jordemoderen omkring det.

Dagbog

Måske er det ikke alt, du har lyst til at dele med andre. I så fald kan det være en ide at skrive dagbog. En dagbog er en form for frirum, hvor du kan formulere dine tanker og følelser frit. Senere i graviditeten eller i årene herefter kan det være givende at læse dagbogen igen. En dagbog, eller dele af den, kan også ses som en begyndelse på barnets egen familiesaga og barnet kan følge barnet gennem mange år, måske til det selv engang skal være mor eller far.