Gravid 2 Trimester

Det psykiske
Barnet bliver nu mere virkeligt – både for kvinden og I begynder begge, sammen eller hver for sig, at forestille jer barnet mere detaljeret. Hvordan ser det ud, mon det er en dreng eller en pige Måske er I overbeviste om, at det bliver en natteravn som faren siden “han sparker så meget, når vi er gået i seng om aftenen”. Eller at hun bliver rytmisk som moren, fordi
om navne, snakker til barnet, synger for det og griner Fantasien arbejder på fuldt tryk, også om natten. Den ene drøm mere underlig og vild end den anden trænger sig på og kan både more og forskrække. Underbevidstheden fotæller på den måde om både glæde og angst. Det er helt normalt og noget, som de fleste oplever. Barnet er ganske enkelt blevet virkeligt, og I er i gang med at knytte jer tæt til det.

Kvinden — alt er intenst
Den ekstra sårbarhed og modtagelighed fra første trimester fortsætter ofte gennem hele graviditeten. En mindre diskussion med din mand fylder meget mere end før. En kærlighedsfilm, som du tidligere anså for banal, efterlader dig opløst i tårer. Hvis du først nu føler, at der er plads til at glædes, skyldes det for mange kvinder, at de får det fysisk
bedre i andet trimester. Kvalmen er gået over, maven kan endelig ses, og barnets bevægelser er til at føle. De første spark fra barnet er fantastiske at mærke. For første gang har barnet givet sig til kende. Du har nok en periode, hvor du er i tvivl om, hvorvidt det er
barnet, du mærker, eller om det bare er lidt uro i din fordøjelse. Men en dag mærker du pludselig et lille spark, et lille “undervandsknips”, som får al tvivl til at
forsvinde.

Egen mor i fokus
Hos mange gravide dukker der erindringer op om barndommen. Især om deres mor, og hvordan hun
håndterede sit moderskab. Konflikter, der har været gemt afvejen, kommer op til overfladen igen. Oplevelser, gode som dårlige, dukker op. Du begynder at bearbejde dit forhold til din egen mor, tager det op til ny vurdering. Det kan ske mere eller mindre bevidst og enten hulter til bulter eller mere systematisk.

En sådan bearbejdning har betydning for kvindens forhold til sit kommende barn. Hvis oplevelser og hændelser tænkes igennem og bearbejdes, forandrer de sig til erfaringen som kvinden kan bruge i sit eget liv som mor og i sin måde at give omsorg til barnet på. Ubearbejdede oplevelser ændrer sig ikke. Nu skal der ryddes op i relationerne, så dier bliver plads til, at den gravide kan blive mor på sin egen måde. Hvis der er noget, der nager, kan hun og moren få talt ud om det, og det kan føre til, at de får et tættere forhold. Andre har brug for distance for at finde deres egne ben. Nogle gravide nøjes med at bearbejde forholdet til deres mor i tankerne. Sætter sig måske og skriver breve, der aldrig bliver sendt.

Omgivelserne vurderes
Arbejdspladsen vurderes også. Blev meddelelsen om graviditeten modtaget positivt eller negativt? Er der en familievenlig holdning på stedet? Ens bopæl
kommer ofte under kritiske Øjne. Der er langt op til fjerde sal med bleer og lift. Er der grønne områder i nærheden? Og hvor lang ventetid har kommunen egentlig på en vuggestueplads? Der planlægges og tænkes langsigtet. I det hele taget sker der for mange en generel oprydning i livet.

Ammetraditioner
Det er en god ide at se tilbage på, hvilke traditioner der er i familien omkring amning.
Vi bærer alle, ofte ubevidst, vores oplevelser med os. De præger vores personlighed, vores overbevisning og vores handlinger. Hvis den gravide allerede nu bliver bevidst om, hvorvidt hun fx selv blev ammet eller ej — og hvorfor/hvorfor ikke – kan hun lettere forholde sig til, hvad hun selv har lyst til.

Afliv skrønerne
Fra gammel tid cirkulerer mange forkerte historier om amning. De kommer fx til udtryk, når nogen finder på at spørge: “Er der næring nok i mælken – den ser lidt tynd ud!” Men mælken har næring nok. For at få så god en start på amningen som muligt er det godt at få punkteret myterne før fødslen ved at få talt dem igennem med sin jordemoder. Når man har født og ligger med barnet i armene, går en bemærkning som den med den tynde mælk lige i hjertet — og tvivl og usikkerhed kan påvirke din mælkeproduktion. Så er det godt at være rustet til at
kunne afvise sludderet og holde fast i, at “selvfølgelig
er min mælk god nok”.

At du som mand tror på, at kvinden kan amme, har meget stor betydning for, om det lykkes. Undersøgelser viser, at jo mere du ved om amning og bakker din kone op, jo nemmere er det for kvinden at få det til at lykkes. Derfor er det lige så vigtigt, manden får gransket sin families ammetraditioner. Og får gjort sin stilling klar.

Maven bliver offentlig
Mange gravide oplever, at de bliver “offentlige”. På arbejdspladsen eller til fester kommer kvinder, som man kun kender overfladisk, hen og rører ved maven. De begynder måske at fortælle om deres egne fødsler. En privat tærskel, der ellers sjældent ville blive overskredet, bliver det nu på grund af den tydelige graviditet. Mange gravide har svært ved at forholde sig til
denne “offentliggørelse”. Andre synes, det er hyggeligt.

Det skal ses som et spontant, om end nogle gange ubetænksomt, udtryk for omsorg. En omsorg, der måske er blevet fremmed vores kultur, men som i andre kulturer er en selvfølgelighed. Der passes på, og der deles!

Fællesskab blandt kvinder
På fødeafdelinger, hvor føde- og barselsafsnit ligger tæt, kan man se barselskvinderne kredse
om fødestuen, når de hører en ny fødsel være i gang. Og alle glædes, når de hører barnet græde. Det er et ældgammelt kvindefællesskab, der vækkes til live, og som også ses i
lysten til at røre ved den gravide mave, når den begynder at blive synlig i løbet af graviditeten.

Manden er helt med
Mange mænd føler først nu, at graviditeten er reel. Først nu begynder maven at fylde. Og den dag faren med hånden mærker barnet sparke, betyder ofte meget. Mange mænd har ligesom kvinden en fornemmelse afat kommunikere med barnet: “Den sparkede igen, da jeg lagde hånden på maven!”
For en del mænd er ultralydsundersøgelsen det tidspunkt, hvor barnet blev virkeligt. Hvor
det før var kvinden, der havde patent på at opleve barnet, bliver de nu mere jævnbyrdige.

Mandens rollemodeller
Ofte begynder mænd her at tænke på deres barndom, deres egen mor og far. I lighed med kvinderne overvejer de, hvilke rollemodeller de har. “Hvordan vil jeg selv gerne være som far”
En del mænd har ikke været vant til en nærværende far gennem deres egen barndom. Og selv om faren har været hjemme, deltog han måske ikke særligt meget i den direkte pleje af og omsorg for sit barn. Måske er den vordende far skilsmissebarn og har slet ikke haft nogen kontakt med sin far gennem barndommen. Måske har han næsten kun været omgivet af kvinder — af moren, de kvindelige pædagoger, lærere osv.

Er det tilfældet, kan det være endnu sværere at finde et forbillede som far Her vil mange mænd se på vennernes fædre eller se på, hvordan vennerne har
håndteret det at blive far. Når det gælder om at give omsorg, bruger man-
den derfor ofte sin mor som rollemodel. Herfra kan han få sine billeder om, hvordan man er sammen med et barn, hvordan man omgås og plejer det. Generelt er du som mand en lige så stor og god omsorgsgiver som kvinden og har mulighed for at få lige så nær kontakt med barnet. Forudsat at du er sammen med barnet og gør en indsats.

Far er med til fødslen
Gennem de seneste år er der kommet stor fokus på, hvor vigtig mandens deltagelse er for familiedannelsen som helhed. Fx deltager næsten alle mænd i deres barns fødsel, og mange steder har han mulighed for at være indlagt sammen med kvinden og barnet efter fødslen. Mændene selv og deres krav om at ville være med på lige fod med kvinden har en stor del af
æren for det.

Fortiden dukker op
I sjældne tilfælde dukker følelser af svigt, savn og andre bortgemte følelser frem hos en af jer. Måske bunder svigtet i erindringer om fx overgreb eller et alkoholmisbrug i barndomshjemmet. I så fald er der nu en åbenlys mulighed for at få taget hul og få bearbejdet det, som du har med dig. Ellers kan det blive svært selv at skulle være mor eller far. I værste fald kan det blive svært overhovedet at knytte sig til Tal med din jordemoder eller læge. De vil kunne henvise dig til en psykolog.

Sex
Den voksende mave stiller krav til fantasien. Hvis kvinden fx ligger på siden, kan det være godt at lægge en pude eller dyne under maven eller mellem knæene. De færreste gravide har det godt med den traditionelle samlejestilling, “missionærstillingen”, hvor kvin-
den ligger på ryggen. I stedet kan hun lægge sig på siden med manden bagest, eller hun kan være øverst. Vær forsigtig med nye stillinger i starten. Mærk, hvad der føles rart, og prøv jer frem. Når kvinden sidder øverst, kan hun bedre styre, hvor heftigt samlejet
skal være, og hvor dybt manden trænger ind. Brug fantasien, og prøv jer frem med forskellige stillinger, hvor maven ikke bliver klemt.

Kvinden
I midterste del af graviditeten føler mange kvinder en tiltagende sexlyst. Kvalmen er gået over, og maven er ikke så generende endnu. Mange gravide er stolte over, at de er i stand til at bære og føde et barn og har det godt med deres krop. Andre har det svært med de ekstra kilo og føler sig klodsede og tykke. Måske begynder ryggen og bækkenet at blive ømme. Samtidig stiller arbejdet eller studiet krav, og måske er der allerede der har brug for nærvær. Jo, det kan være svært at sti!ie op som sexbombe sent om aftenen, når rnadpakkerne er smurt. Måske
har du bare brug for et par gode arme og otte timers søvn.

Så sig det. Omvendt er det vigtigt ikke at glemme mandens mulige behov. Det kan være svært, hvis parret i en periode har meget ulige lyst til sex. Her er det på den ene side vigtigt at huske, at der er tale om en kortere periode aflivet. På den anden side er det vigtigt at
bevare seksualiteten og nysgerrigheden over for hinanden. Ikke i form af et kontant samleje hver aften, men i form af et kompromis, begge kan leve med. En del, både kvinder og mænd, opdager nye erotiske steder på kroppen ved den stille kælen. Måske fordi kroppen ikke har været udforsket på denne måde før, måske fordi den er anderledes følsom og sensitiv nu.
Nyd det, og fortæl ham, hvad du har lyst til.

Tøm blæren efter samleje
Som gravid bør du gå ud og tisse efter samleje. Det forebygger blærebetændelse, som
netop gravide hyppigt får. Musklerne i bækkenbunden bliver lidt løsere, når du er gravid. Det gælder også for musklerne omkring urinrøret. Derfor bliver der nemmere skubbet bakterier op i urinrøret under et samleje, mens du er gravid. Hvis du tisser efter
samlejet, får du skyllet bakterierne ud.

Orgasme kan give plukkeveer
Orgasmerne kan føles anderledes og tydeligere under en graviditet. Man kan se og føle, at livmoderen trækker sig sammen, hvilket topper under en orgasme. Spændingen i livmoderen kan holde sig i lang tid. bagefter Det er helt normalt. Tag det roligt, giv livmoderen tid til at slappe af igen. Hvis der begynder at komme mange plukkeveer efter et samleje eller
en orgasme, så tal med jordemoderen om det. Det betyder sjældent noget, men kan dog være med til at modne livmodermunden for tidligt. En gang irnellem kan der komme en lille pletblød-
ning efter samleje, Det kaldes også kontaktblødning. Under graviditet bliver livmoderhalsen mere blodfyldt og sårbar. Berøring af livmoderhalsen ved fx samleje kan derfor give en hudafskrabning og dermed en lille blødning.

Nævn det over for jordemoderen ved næste besøg. Hvis blødningen tager til, skal I altid kontakte sygehuset.

Manden
For manden er det måske svært at følge med og forholde sig til de forandnnger, der sker med den gravide partner. Prøv dig frem, følg med, nyd den sex, der er, eller
dæk dit behov på egen hånd. Hvis du begynder at stille krav, bliver alt kun værre. Krav om sex medfører bare modstand. Kvinden føler sig såret og kan hurtigt blive usikker på sig selv som kvinde og usikker på jeres fælles fremtid. Omvendt kan du, hvis du bliver afvist, føle dig lige så såret og vred. En afvisning betyder ikke, at hun ikke elsker dig. Måske har hun bare ikke lyst, måske er hun for træt og udkørt. Hvis konflikten lyst/afvisning mellem jer kom-
mer til at vare i længere tid, kan hun komme i den situation, at hun viger tilbage for kys og knus: Hun er bange for, at du forventer, det skal føre til sex. Lad det ikke komme så vidt. Spørg hende. Lyt! Og fortæl, hvad du har lyst til. I er fortsat i gang med at lære hinanden at kende på en ny måde. Vær udforskende og opmærksom på kvindens behov for mere ømhed og omsorg. Det kan alt i alt give en ny, mere intim og intens seksualitet til fordel for jer begge.

Graviditet og krop
Nu begynder maven langsomt at vise sig, og det er ikke længere på grund af kvalmen at bukserne knappes op. Måske kan du slet ikke holde ud, at det strammer i taljen, og du har allerede købt graviditetstøj. En dag mærker du barnet sparke. Måske er du i tvivl første gang, men lige pludselig er du Ikke i tvivl længere. At mærke liv er oftest en god og stærk En dag kan du også se, at barnet bevæger SIB. se, at maven pludselig hopper, samtidig med at barnet sparker. Senere kommer der flere bevægelser på en gang. Måske har du en fornemmelse af, at den laver en kolbøtte. som mand kan du også mærke barnet sparke mod din hånd, hvis du er heldig. Det kan virke, som om barnet ligger stille, netop som du lægger hånden på maven. Lad hånden ligge – tålmodigheden lønner sig.

Plukkeveer
Livmoderen begynder at øve sig, den laver plukkeveer, som vil fortsætte gennem hele graviditeten. Igen er det forskelligt, hvor meget man mærker dem. Nogle mærker hver eneste sammentrækning og synes, det er svært at fornemme, hvornår det er
for mange. Andre mærker intet og overraskes, når jordemoderen en dag siger: “Jeg venter lige lidt, du har en plukkeve lige nu”. Først der går det op for mange, hvordan en plukkeve føles. Et er dog sikkert: Alle har plukkeveer. Og om man mærker dem eller ej, har ingen betydning for, hvordan man føder.

Lidt mælk fra brysterne
Brysterne er knap så ømme mere. Brystvorterne bliver dog ofte ved med at være ekstra følsomme. De bliver mørkere og virker større og er allerede i gang med en naturlig hærdning. Blodårerne træder tydeligere frem. Måske begynder der i løbet af denne periode at komme lidt mælkelignende væske ud. Det er dog ikke alle, der oplever det.
Der kan dukke en brun stribe op på maven, der kan strække sig fra brystbenet til kønsbenet (se side. Måske virker din hud i det hele taget mere følsom og farverig end før. Alt bliver tydeligere.

Det praktiske
Kun få fødesteder tilbyder fortsat fødsels- og forældreforberedelse. Ofte skal man selv finde et kursus og betale for det. Form, indhold og antal gange kan være meget forskellig. På mange hold er det en selvfølge at faren deltager. Hvis du er i en speciel situation, fx skal være alene med barnet eller er en meget ung mor, kan du have brug for at tale med andre i samme situation. Mange steder findes der hold, der dækker dit behov. Spørg jordemoderen, hvilke muligheder du har.

Mange kurser at vælge imellem
Hvis du eller I har brug for en grundigere forberedelse, kan det være en ide at undersøge, hvad der tilbydes i privat regi. Ofte ligger der pjecer i jordemoderens eller lægens venteværelse, men se også i lokalavisen, eller kontakt en af de mange aftenskoler, der findes. Fødsels- og forældreforberedelsen kan være almindelig snak og diskussion omkring et bord, måske vises der film, det kan foregå i vand, der kan være yoga, afspænding, gymnastik eller en kombination af det hele.

På nogle hold er der kun kvinder, mens andre er rettet mod jer som par. Vælg det, som passer jer. Mange mænd synes, det er rart at være med. De får viden om fødslens forløb og om, hvordan man bedst kan hjælpe. De har også glæde af at mødes og tale med andre mænd i samme nye situation.

Lov til at være selvcentreret
De fleste gravide føler et stort behov for at høre, hvad andre gravide tænker og føler. Der kan komme alvorlige tanker frem til fødselsforberedelsen, men også spørgsmål fra småtingsafdelingen kan presse sig på. Ligegyldigt hvad, er det godt at få sagt, få svar og måske opleve genkendelse hos andre. Det kan være svært at få plads til graviditeten i en travl hverdag. Men når man er til fødselsforberedelse, er det den, det handler om. Her er det legalt at være “egoistisk”, og ofte sætter andres tanker gang i nye overvejelser.

Fysisk forberedelse
Øvelserne til fødselsforberedelse styrker kroppen og giver ekstra kropsbevidsthed. Selv om du under tiden føler dig træt og uoplagt, er det værd at komme af sted. Det er godt at lære at bruge vejrtrækningen og spænde af, fordi det letter dit vearbejde og gør det nemmere at tackle smerterne under fødslen. Det er en fordel, at du kender til teknikken og umiddelbart ved, hvad jordemoderen taler om, før fødslen går i gang.

Mange kvinder får en øget fornemmelse for deres krops signaler, når de er gravide, og oplever en fin fornemmelse for barnet og dets bevægelser. Det skyldes ikke kun en generelt bedre kropsfornemmelse, men lige så meget af det “helle” hun får i hverdagen i kraft af graviditeten.

Oplysning til arbejdsgiveren
Husk i andet trimester, at det er ved at være sidste chance for at oplyse arbejdsgiveren om graviditeten og den forestående barsel. Arbejdsgiveren har krav på at blive underrettet 3 måneder før terminen. Manden skal først give besked 4 uger før.

Kommunikation med det ufødte barn
De første spark betyder meget for din kontakt med barnet. Langsomt øges fornemmelsen for dets bevægelser; de bliver en selvfølgelig del af hverdagen. Indimellem føles det som en hilsen, og du svarer ofte barnet uden at tænke over det. Enten ved at sende det en tanke eller ved, at du siger noget højt til barnet. Måske får maven et lille tryk med hånden.

Barnet kan høre
Fra ca. 24. uge kan barnet høre. Det reagere ofte på høje lyde som fyrværkeri og rockmusik. Der er nok af lyde at forholde sig til, ikke mindst fra din mave og dine tarme. Den mest konstante lyd må dog være din hjertebanken. Man må formode, at din rytmiske hjertebanken er en lyd, der forbindes med tryghed og stabilitet. Efter fødslen ser man i hvert fald ofte, at barnet falder til ro, når det har øret mod morens eller farens bryst. Så er der alle lydende udefra. Musik trafik, stemmer osv. Efter fødslen er der ingen tvivl om, at barnet kan genkende både morens og farens stemmer og falder til ro, når de taler eller synger for det.

Musik til barnet
Mange forældre vælger at synge en bestemt sang eller spille en bestemt slags musik for barnet under graviditeten. Efter fødslen spiller eller synger forældrene den samme musik og er ikke i tvivl om, at barnet genkender tonerne og bliver beroliget. Det er højest sandsynligt både barnet og forældrene, der beroliges. Uanset hvad oplever mange, at det virker.

Jo længere hen du kommer i graviditeten, jo sværere kan arbejdet blive. Måske skal du bare ned i tempo — måske skal du omplaceres til mindre belastende områder. Det kan kræve lidt overvindelse at ligge og synge for en gravid mave. Men når I endelig, efter fødslen synger den samme sang, og I oplever barnets reaktion, vil I glædes over at have gjort det. Om aftenen ligger I rnåske sarnmen på sengen og snakker med barnet? “Hør — hvad er du egentlig for én? Er du en Marie eller en Mads?” Selv om det kan virke lidt underligt, giver det også en fornemmelse af, at “nu er vi sammen på vej mod at blive en familie”

Stress eller nærvær
Hvis du fåer dig meget stresset på dit arbejde, så sæt dig lige ned et Øjeblik, og træk vejret dybt. Undersøgelser viser, at ekstrem stress, jag og travlhed, hvor kroppens signaler overhøres, til sidst kan fremprovokere kraftige plukkeveer og føre til, at man føder for
tidligt, Mange stresshormoner i kroppen kan måske også påvirke barnets vækst.
Derfor er det utroligt vigtigt, at du passer på dig selv og overvejer dit arbejdstempo, og hvilke arbejdsopgaver du har.

Noget andet er, at du kan få dårlig samvittighed og
føle dig som en dårlig mor, fordi dine tanker har været alle andre steder end hos barnet hele dagen. Det er der ingen grund til. Barnet har ikke brug for, at det
hele drejer sig om det. Hvis du har været så optaget, at du ikke har
mærket barnet, så læg dig på sofaen, når du kommer hjem, læg hænderne på maven og giv dig god tid. Send tanker ned til den lille, fortæl, at du ikke har glemt den, men at du er der. Og nyd sparket, når det kommer, for det gør det.

At kærtegne sin mave
Gravide sidder ofte med den ene eller begge hænder på maven. Ikke bare fordi hænderne jo skal være et eller andet sted, men for at stryge langsomt, kærtegnende, eftertænksomt. Bevægelsen sker instinktivt, uden at kvinden tænker over det, og kan iagttages
hos alle kvinder, ligegyldigt hvilken kultur de kommer fra.